Хирурзи

Д-р Емил Костадинов

Д-р Емил Костадинов е специалист хирург в София с 20 години опит и основни интереси в областта на минимално-инвазивната (лапароскопска) хирургия, дебелочревната хирургия, проктологична хирургия, оперативно лечение на малигнен меланом, хирургия на херниите. Извършва минимално-инвазивни проктологични процедури, минимално инвазивно лечение на жлъчно каменна болест, на слабинни хернии, лапароскопска дебелочревна хирургия, оперативно лечение на малигнен меланом, включително сентинални биопсии.

Биография:
1995 - 2001 - Висше образование – МУ София
2002 - 2004 - Хирург в МОДОЗС Велико Търново
2004 - Докторант, "Наследствен неполипозен колоректален карцином и полипозни чревни синдроми" - Клиника по хирургия, Царица Йоанна-ИСУЛ. Акад. Д. Дамянов

2007 - 3-месечно обучение "Горна гастро-интестинална хирургия" в болница "Каролинска" (Karolinska Universitetssjukhuset), Стокхолм, Швеция; prof. Åke Andrén-Sandberg
2008 - Придобита специалност по хирургия
2009 - Лапароскосопска хирургия – МУ, София
2010 - Трансанална ендоскопска микрохирургия (TEMS) – практическо обучение и сертификат, ВМА-София
2012 - Минимално инвазивно лечение при хемороидална болест - "THD" Policlinico Universitario "Agostino Gemelli", Roma, Italy, prof. Carlo Ratto
2013 - Маркиране и биопсия на стражеви лимфни възли при ранен рак на гърдата. ВМА-София, проф. Г. Байчев
2013 - Хирургично имплантиране на катетри за перитонеална диализа. Университетски клиничен център (UKC) Maribor Slovenia
2016 - Лапароскопско имплантиране на катетри за перитонеална диализа. IKEM Prague Czech republic.
2017 - Трансанална ендоскопска микрохирургия – TEM. Сертификат за професионална квалификация ПК №26/09.03.2017. Медицински университет - Плевен.
2017 - Хирургия на херниите: конвенционален и ендоскопски подход. (Masterclass). Erricos Dunnant Hospital Center in Athens
2018 - ZEISS INTRABEAM практически курс и сертификат за интраоперативна лъчетерапия. Модул 1: Обща част; Модул 2: Колоректални и гастроинтестинални болести. Залцбург, Австрия
2018 - Лапароскопска колоректална хирургия (Masterclass). Prof. I. Mattar; Bnai Zion Med Center, Haifa, Israel
2019 - European PD University for Surgeons, Vienna, Austria
2011 - 2020 - Асистент по хирургия, Клиника по хирургия, УМБАЛ Царица Йоанна-ИСУЛ, МУ-София.
2012 - 2020 - Шеф-екип
2019 - 2020 - Завеждащ I-ви сектор, Клиника по хирургия, УМБАЛ Царица Йоанна-ИСУЛ, МУ-София.

 
Запази час онлайн

Д-р Диана Милева

Д-р Диана Милева е част от екип на МБАЛ "Вита" от март 2015 година.
От 2011 до 2015 г. – лекар в УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"

Образование и обучение:
2009 г. – Диплома за завършено висше образование по Медицина (МУ-София)
2010 – 2015 г. – Специализация по хирургия в УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"
2011 г. - Базов курс по Лапароскопска хирургия, Aesculap Academyр Пирогов
2015 г. – Придобита специалност по "Хирургия"
2016 г. - Следдипломна квалификация "Лапароскопска хирургия", Медицински факултет, МУ-София

 Запази час онлайн

Д-р Спас Иванов

Д-р Спас Иванов е част от екипа на МБАЛ Вита от май 2020г.
2009 – 2014  Специализация по Хирургия (Специализант клинична ординатура в УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ под ръководството на Акад. Дамян Дамянов д.м.н.)

02.2015 до 04.2017 – специалист хирург в УМБАЛ „Св. Иван Рилски“
07.2016 до 09.2019 – специалист хирург в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“
09.2019 до 05.2020 – специалист хирург (шеф-екип) в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“
От 01.06.2020 – специалист хирург в МБАЛ „Вита“

Хоспитации:

Март 2016 – Landesklinikum Baden-Mödling, Австрия
Април 2016 – BKH Lienz, Австрия
Май 2016 – Capio Mathilden-Hospital, Büdingen, Германия
Февруари 2017 –  Landesklinikum Wiener Neustadt, Австрия (Prof. Friedrich Längle)
Октомври 2018 – LK Lilienfeld, Австрия

Ноември 2017 – Сертификат "Основи на лапароскопската хирургия" ВМА, Проф. Н. Владов
Октомври 2020 – Сертификат IFSO Бариатрична хирургия
Март 2021 – член на Българското дружество по бариатрична и метаболитна хирургия


Запази час онлайн

Имате въпрос? Ще се радваме да Ви отговорим!

Изпрати запитване